(kleurentekening en steendruk van W.J. Hofdijk 1857 -"Merkwaardige Kasteelen in NederlandMr. J van Lennep - W.J. Hofdijk)


Wat we op bovenstaande afbeelding zien is het oudste gedeelte van havezate Buckhorst.
Een "zaalburcht" of "weerburcht", zoals ook de zaalburcht van havezate Werkeren er heeft uitgezien.
In de middeleeuwen werden kasteelachtige gebouwen aangeduid als: huis, stins of burcht, slot, borg en in Overijssel Havezate.
Dit is de noordgevel van het "weergang"-huis, gebouwd in en na 1278. Een burcht die door kantelen werd bekroond en dienttengevolge
ook een "weergang" kende. De weergang is een soort looppad op de bovenzijde van een kasteelmuur.

De weergangen zijn bedoeld om het mogelijk te maken om van de ene zijde van een vierkante burcht naar de andere
zijde te gaan. In tijden van gevaar werden weergangen gebruikt om wachters op de muren te laten patrouilleren om te voorkomen,
dat een mogelijke vijand het kasteel ongezien kon naderen. De toegang naar de weergang van kasteel Buckhorst is niet duidelijk.
Waarschijnlijk heeft een aangebouwde buitentrap aan de Westzijde van het gebouw toegang gegeven tot de weergang.

Rechts bij de drie smalle raampjes bevond zich het trappenhuis en aan de zuidzijde de oude toegang tot dit kasteel.
Opmerkelijk is, dat het uiterlijk van de zaalburcht, een grote gelijkenis vertoont, met de toren van het "Olde Huys" in Vollenhove.
De muren waren waarschijnlijk 5 bakstenen dik, d.w.z. 1,4 meter. Baksteenformaat 27/28x13/14x6/6,5 cm.
De aanlegdiepte zal op 0 NAP zijn geweest en dat betekent, dat de vloer van de grote zaal op 1,8m + NAP heeft gelegen.

Buckhorst lag op een dekzandhoogte die boven het omliggende veen uitstak. Afmeting vierkante burcht 25x12,5 meter.

Nu is er van havezate Buckhorst alleen nog een archeologisch kasteelterrein te zien.

De afgelopen jaren, hebben verschillende instanties getracht om dit belangrijk historisch gebied in ere te herstellen.
Helaas is dit niet gelukt en dien ten gevolge bevindt zich dit terrein nu in een zeer verwaarloosde toestand.
(Zie aan het eind van deze site een overzicht van jaartallen, waarin er activiteiten zijn geweest voor deze locatie).


Hieronder zien we 3 afbeeldingen van Buckhorst met LEGO-blokjes.


Buckhorst gezien vanuit het Westen     (c) GRYBuckhorst gezien vanuit het Zuid-Oosten.
   (c) GRY
Links op de foto, de plaats van paardestallen en rijtuigen.
Buckhorst gezien vanuit het Zuid-Westen.   (c) GRY
Op de voorgrond, de toegang naar de appel- en perenboomgaard
Aan de trapgevel zien we een luidklokje.
 In Lego, met 20000 stukjes

Lego is een serieus middel om iets te illustreren !
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lego_Serious_Play?s=03

=============== / ================


INLEIDING
   ALGEMEEN

Het gebied rondom Zwolle heeft in de (vroege) middeleeuwen veel kastelen gekend. Bijna allemaal zijn ze verwoest of
gesloopt en zijn de archeologische kasteelterreinen door o.a. ruilverkavelingen, totaal uit het landschap verdwenen.
Heel betreurenswaardig heeft men zich daarmee,vooral in het begin van de 19e eeuw, schuldig gemaakt
aan een zeer kwalijke vorm van cultuurhistorisch vandalisme.
Veel puin is o.a. gebruikt als verharding voor de belangrijke zandweg van Zwolle naar Kampen.

De periode die mag gelden als de sloopperiode bij uitstek van historische huizen (incl. kastelen)
was die van 1780-1840, met als waarlijk dieptepunt de Bataafs-Franse jaren 1795-1813.

(Zelfs het Muiderslot stond in die tijd in een advertentie te koop voor de sloop. Het Rijk stelde toen,
dat dit was in het algemeen belang. Koning Willem I heeft er voor gezorgd, dat dit niet ging gebeuren.
Ook de Ridderzaal in Den Haag werd in 1861 met 1 stem meerderheid in de Tweede Kamer van de sloop gered.)


Nadat in 1795 onder het bewind van de Fransen alle rechten van havezaten waren vervallen,
was het bezit van een havezate niet meer "lonend". Daarbij komt ook nog, dat in de Franse tijd
er een gebrek was aan bouwmaterialen en zo bracht een havezate meer op als bouwmateriaal dan als huis.
  Dit werd voor Buckhorst dan ook de genadeslag. Het huis werd verkocht voor de sloop.

De verstedelijking en algehele moderniteit geldt vaak ook bij velen als een lange periode van sloop.
Op vele plaatsen werden buitenhuizen afgebroken, maar bleven de bijbehorende boerderijen staan,
zoals dus ook geschiede bij de kastelen "Yrst" en "Buckhorst".

(Een gesloopt gebouw, kun je niet meer restaureren. Een historisch landschap wel, maar zelfs dit gebeurt niet met het landgoed Buckhorst.)Ik noem u in willekeurige volgorde een aantal havezaten (kastelen) die in die tijd allemaal gesloopt zijn.
Werkeren, Westervelt, Wolfshagen, Den Ordel, Groote Weede, Yrst en dus het zeer beroemde kasteel Buckhorst bij Zalk.

Van een aantal afbeeldingen kunt u doorklikken naar een speciale site van het desbetreffende kasteel.
Bij het terugklikken komt u weer op deze site.


Groote Weede  Huys Haerst  Wolfshagen
Slot Groote Weede  (J. Stellingwerf)                  't Huys te Haerst (A. de Haen) afgebroken in 1813                                 Slot Wolfshagen   (J. Stellingwerf)

kasteel Westerveld  Den Ordel  Den Doorn
                                Kasteel Westerveld (A. de Haen)                                       Kasteel Den Ordel (A. de Haen)                                       Kasteel Den Doorn (A. de Haen)                                

 
  2e Voorst   kasteel Werkeren  Campherbeek
Kasteel Stiens / 2e Voorst  (C. Pronk)                          Kasteel Werkeren (A. Schoemaker)                                    Kasteel  Campherbeek (A. de Haen)
  
Restanten van Havezaten waar nog iets van te herkennen zijn, zijn Wittenstein en Den Doorn.
Natuurlijk kunnen ook genoemd worden, Voorst (1362) en Puttenstein (1375), maar deze twee zijn reeds in de
14e eeuw eeuw totaal verwoest en nooit meer herbouwd.


Puttenstein         Kasteel Voorst
Kasteel Puttenstein tussen Hattem en Elburg                                                                 Kasteel Stins te Voorst.

sloop kasteel Voorst
(J.B. Wolters Groningen)

De beroemde schoolplaat van de Jongh en Wagenvoort (Lagereschool 1910-1960)
Weergave sloop van het kasteel "Stins" te Voorst bij Zwolle in 1362/1363
In het midden staat bisschop Jan van Arkel, die zelf de belegering leidt.
Hij wordt vergeseld door de Hertog van Gelre. We zien verder op deze schoolplaat,
2 soorten spangeschutten een lepelblijde en een slingerblijde plus de stormkat.De locaties van kastelen in de buurt van Zwolle, die allemaal in de 19e eeuw zijn afgebroken.


==========/=========

  Havezate Buckhorst.


Rechts zien we het zaalhuis met de kantelen en in het midden de aanbouw uit 1391.
Tegen de kopgevel van het oude zaalhuis zien we rechts de toegang van buiten
naar de kelderverdieping. En rechts een afdakje waar zich het "gemak" bevond,
een uitbouw als toilet en beneden dan een soort beerput. Ook bevond zich in die
hoek een trappenhuis.
Op de voorgrond zien we, achter de heg, een kruidentuin en daar bevond zich ook de waterput.
Helemaal links bevond zich het koetshuis en de paardestallen en links van
het midden, de keuken en de ruimtes voor het bedienend personeel.                                                                                                                                                                                   (A. de Haen 1740 Teylers museum Haarlem)
Buckhorst de entree vanuit het Westen, via een voorplein voor de poort.
Rechts zien we het gedeelte waar de koetsen en paarden gestald werden.
Op de voorgrond het hogere gebouwgedeelte zien we een "spieker",
ofwel een voorraadschuur waar het graan/gerfst tegen diefstal en
ongedierte hoog bewaard kon worden. Links tegen de zijgevel
zien we dan een spiltrap naar boven.
Links zien we ook een schuur met ventilatiegaten voor het bewaren van
wijnvaten, turf. landbouwartikelen en buskruit.
                                                                                                                                                                                               (Cornelis Pronk 1730 Teylers Museum, Haarlem)
Buckhorst gezien vanuit het Zuid-Westen over een brede gracht. Links het poortje naar een appelboomgaard.
De trap was ongeveer 1m hoog en de keldervloer lag 80 cm beneden het maaiveld.
Dit gedeelte van de havezate is gebouwd rond 1391. Het ouder zaalhuis met de kantelen ligt er achter en is van 1278.
Het kleiner gebouwtje op de voorgrond diende o.a. als keuken en was het verblijf voor het personeel.
En tegen de kopgevel zien we een duivenkast.


Tekeningen uit de 18e eeuw van De Haan (1729) en van Pronk (1730) berusten in het
Overijssels Museum te Zwolle en in het Bureau voor 's Rijks Monumentenzorg te 's Gravenhage.
De Haan heeft bovendien een beschrijving nagelaten, die te vinden is in de Athenaeumbibliotheek te Deventer.

Kadasterkaart. Begin 1800, tijdens de Franse tijd. (c) GRYKasteel en havezate Buckhorst kent een zeer rijke en oude geschiedenis, Er is daarom ook veel over dit kasteel geschreven.
Dit weerhoudt mij echter niet om met u een aantal minder bekende feiten van dit kasteel met u te delen.
Havezate Bukhorst gelegen in een toenmalige heerlijkheid Zalk en Veecaten, is zonder enige twijfel, zeer oud.

Maar waar begint de geschiedenis van kasteel Buckhorst ?
In Gelderland (Gelre) of in Overijssel (Het Sticht) ?

Het is namelijk niet de plek bij Zalk, waar velen onder u hem weet te vinden.
Dat is de locatie, die ligt in de provincie Overijssel, tussen de Geldersche kolk en Zalk.

Nee, de adelijke familie Bochorst heeft voor 1277 zijn kasteel gehad in de provincie Gelderland.
Het is de plek die al jaar en dag bekend staat als Yrst, gelegen ten Noorden van Hattem.
De havezate van Buckhorst lag aanvankelijk niet in Salland. Geografisch viel het onder het landschap van de Veluwe.
 Het gebied wat in het begin van de 13de eeuw onder het gezag
van de graaf van Gelre was gekomen. Heel verstandig, probeerde de kasteelheer van Yrst (Bukhorst) een
tijdlang tussen de beide landsheren (de bisschop en de graaf) door te laveren.
 Doch door een door de graaf van Gelre opgestookte ruzie werd in 1224 het kasteel Yrst
van Diederik van Bukhorst  door de bisschop Otto van der Lippe
veroverd en (behoudens de toren) in brand gestoken.

 Een kasteel in Yrst zult u zeggen, daar heb ik nog nooit een afbeelding van gezien.
Dat kan kloppen.


                                                                                                                                                      (Cornelis Pronk 1730)
Dit is een zeer zeldzame afbeelding van het voormalige kasteel Yrst.
Zweder van Haersolte heeft dit kasteel gebouwd in 1617.
Voor de sloop waar men in 1803 mee is begonnen, lag dit kasteel geheel omsloten door een gracht.
                                                                                                                                                                                  
(Een afbeelding uit de "Hottinger Atlas")
                                 
We zien hier kasteel Yrst, omgeven door een gracht en met aangelegde tuinen aan de achterzijde.
Op het voorterrein stond o.a. het koetshuis en de paardenstal. Op de plek van het koetshuis staat nu een boerderij.
De oprijlaan naar de Geldersedijk (met bocht) is lang zichtbaar geweest in het landschap. Deze is nu totaal verdwenen.

Alexander Jager, archeoloog bij de gemeente Kampen, schreef over Buckhorst in een Archeologisch Monumentenzorg rapport in 2010:
"...Het gaat om een rechthoekig gebouw, waarvan de ouderdom mogelijk teruggaat tot de 11de eeuw. In 1093 trad een zekere Bernhard van Buckhorst
op als getuige voor de bisschop, toen deze de schenking van de kerk te Zwolle aan de Kannunniken te Deventer bevestigde..."

Dit verhaal uit 1093 is vermoedelijk omstreeks 1230 vervalst en wel met behulp van die uit 1129.
En in die tijd stond er op de huidige plek van Buckhorst bij Zalk, nog helemaal geen kasteel.
  Bovendien bestond er in 1093 ook geen Bernhard van Buckhorst, maar ene Bernhardus Gozwinus (Gemen).
Die leefde van 1093-1131 en behoorde tot een Sallandse adelijke familie in Duitsland
Hij had vijf zonen, Theodericus I, Bernhardus, Godefridus, Diederick I en Werenboldus II.
Theodericus I had een zoon, Goswin en deze vestigde zich in Yrst en noemde zich later
Gozwinus II van Buchorst (von Ghemen). Hij is de stamvader van de Buckhorsters
Hij had 2 zonen, Diederick en Hendrik van Buchorst. Deze ridders komen we o.a. tegen
bij de slag in Ane in 1227, waar ze tijdens gevechten in het moeras jammerlijk de dood vonden.
Zie de geschiedenis van deze veldslag op mijn site: https://www.necoma.nl/SBA01.html


In het "Aardrijkskundig Woordenboek" van 1854 lezen we bij * IERST
" Yrst of Eerst was het Eerste of ierste kasteel der Heeren van Buckhorst; doch toen zij,
in 1233, in opstand waren tegen Bisschop Otto II, werd het door dezen tot den grond toe verwoest,
met uitzondering van eenen toren, waarop deze Heeren op Overijssels grondgebied, te Zalk, een nieuw kasteel
  bouwden, onder den naam "Buckhorst", terwijl zij hun Eerste kasteel Eerste of "Yerste-Huis" bleven noemen.

En in "de Overijsselsche ALMANAK voor Oudheden en Letteren" van 1849 staat op blz. 202 geschreven:
"..Het spreekt van zelf, dat de heeren Willem en Gerhard van Bukhorst, nadat zij de helft hunner goederen,
waarop het overschot van het eerste kasteel stond, in 1277 verkocht hadden, kort daarna,
op den grond der andere helft, welke hun eigendom bleef, een nieuw kasteel hebben gesticht,
niet slechts ter woning maar ook ter verdediging, zoo als dat in dien riddertijd een noodzakelijk vereischte was.
Het gebouw, toen opgerigt, dagteekent dus van het jaar 1278 of daaromtrent en zal wel hetzelfde
vierkant kasteel zijn, dat tot 8 september 1840 aanwezig was...."


De geschiedenis van Havezate Buckhorst, begint dus in feite bij  Havezate Yrst.

Daarom ga ik met u eerst even een klein uitstapje maken naar dit kasteel.

Daar in Yrst treffen we in 1133 Godefridus en Theodoricus (van Buchorst) aan

In de "Overijsselsche Gedenkstukken met Bylaagen" van Mr. J.W. Racer 1782

kunnen we lezen, dat beide heren toen aanwezig waren bij de gift van
Rudolf Heer van Steinfort aan het klooster in Letthe.

1133 Godefridus en Theodoricus

12 jaar later zien we ook Werenboldus II als getuige opduiken,
samen met zijn broer Theodericus, als getuigen van de Roomse Koning Koenraad III.

De helft van de landerijen rondom Yrst zijn in 1277 door Willem I en Gerhard van Bukhorst,
verkocht aan den Abt van St. Oduifsklooster te Stavoren.
Het waren vooral erven met de daartoe behorende rechten in de marke Zalk.
 De heren van Bukhorst waren volledig eigenaar van deze gronden en zij konden toen ook bepalen,
 dat ze vrij waren van tiendplicht. (Elk tiende geploegde voor, was voor de eigenaar).
Bij het kasteel had men in die tijd ook een ruimte, waar deze 10e landbouw producten konden worden opgeslagen.
Niet onder de verkoop behoorde het Hollanderbroek, Kamperveen en de locatie van het kasteel te Yrst.
De ruine (toren) Yrst heeft er waarschijnlijk gestaan van 1223 tot en met na 1521.
Het klooster had immers geen behoefte aan een nieuw te herbouwen kasteel.
Heel belangrijk is nu, dat het gebied ten Noorden van de "Gelderse kolk", gelegen in Overijssel, dus niet verkocht is.
Bijzonder is wel, dat de overdracht in het openbaar op het kerkhof te Zalk heeft plaatsgevonden.

Door overstromingen en andere natuurrampen, moest het klooster te Stavoren, door geldgebrek, deze weer
verkopen. Zo werden alle goederen tussen 1345 en 1364 rondom Zalk verkocht aan de bisschop van Utrecht.
De bisschop heeft daarna het weer aan de oorspronkelijke eigenaren in pacht of erfpacht gegeven.
Alleen erve Yrst bleef nog in het bezit van de Bukhorsters die het later afstonden aan Karel van Gelre
om hem van gunst te zijn, gezien de roerige tijden in de buurt bij hun kasteel, te weten Voorst en Puttenstein.

De eerste bebouwing van Yrst na de verwoesting, is op 31 maart 1416, toen Wenemar Bast het land ontving.
Vanaf dat moment heet het "Wenemar Bast Goed" en wordt het goed in de archieven aangeduid als
het Hof of Erf Yrst.

Karel heeft dit in 1504 beleend aan Reinier van Vilsteren en hij verkoopt het in 1521 aan Goert van Haersolte die dan
  dijkgraaf van Salland is. Hij laat er een nieuwe "saelstede" Yrst bouwen, waarvan je hier boven een afbeelding ziet.
Het huis groeit onder de Van Haersoltes tot hoge status, vooral omdat alle omringende landerijen tot het
landhuis gaan behoren.
  In 1544 wordt dit kasteel voor het eerst beschreven (door een geschil) met bijbehorende gronden en visrechten.
In 1617 staat het kasteel er in al zijn glorie en wonen er meerdere generaties van het geslacht "van Haersolte"

Het geslacht Van Haersolte gaat zich daarna noemen naar het huis en voegt "tot Yrst" toe aan haar familienaam.
Het kasteel Yrst lag door een gracht geheel omsloten en slechts toegankelijk via een ophaalbrug.
  Dit kasteel blijft tot het einde van de achttiende eeuw in het bezit van de familie Haersolte.
Pas in 1804 geven de Van Harsoltes het landhuis dus uit handen.
  Tussen 1803 en 1805 is het huis totaal afgebroken en is de grond daarna verkocht.


De voormalige grachten zijn nog gedeeeltelijk herkenbaar in de huidige sloten
om een boerderij waar op die plek vroeger het koetshuis heeft gestaan.
De oprijlaan naar de Geldersedijk (met bocht) is
helaas al een aantal jaen uit het landschap verdwenen.


Locatie van beide Havezaten, ter weerzijden van de Gelderse Kolk
(Yrst in Gelderland en Buckhorst in Overijssel.
De grens van de provincies liep door de Geldersche Kolk)


  Het kasteel met grachten lag dus iets ten westen van de huidige boerderij. Zie bovenstaande kaart uit 1780.
Karel van Gelre beleent het erve Yrst in 1504 aan Reinier van Vilsteren. Toen stond er al heel lang
geen versterkt huis meer op (na de verwoesting in 1223). Reinier en zijn vrouw Alydt
verkopen het stuk grond aan proost, priorin en convent van het klooster Clarenwater bij Hattemerbroek.

De Buckhorsters wonen dan al lang en breed in het kasteel bij Zalk.
Het geslacht Van Haersolte gaat zich dan noemen naar het huis en voegt "tot Yrst"
toe aan hun familienaam en hebben zo een zoveelste Havezathe in het familiebezit.
 
Deze adelijke familie van Haersolte hebben er daarna jarenlang gewoond.
 In de jaren 1574, 1576 en 1581 is het kasteel door de Spanjaarden ingenomen geweest en
 heeft de inboedel en het archief door plunderingen zwaar geleden.

Als gevolg van een geschil in de familie over de erfenis tussen de erfgenamen, die de familie veel geld heeft gekost,
 moest de mooie havezathe Yrst, die in 1726 nog een jaaropbrengst van fl 3228 opleverde, rond 1802 met schulden
beladen verkocht worden, evenals de daaronder ressorterende onroerende goederen.
Eerst zijn alle omliggende boerderijen, landerijen en kloosterlanderijen van het voormalige "klooster
Claerwater" verkocht en per voorlopig koopcontract wordt op 10 augustus 1804 ook het huis Ierst,
gelegen aan de Weerdweg (met twee uitgangen naar de dijk) plus zelfs de banken en de stoelen in de
kerk te Hattem, aan de heren Schott en Ridderinkhof verkocht en deze verkopen dit direct voor een bedrag
van fl 16.000 door aan Jan Meuleman en zijn vrouw Grada IJsseldijk (1805) met de afspraak dat
kasteel Yrst voor 1 november 1805 gesloopt moest zijn. Daarbij moet nog opgemerkt worden,
dat voor de overdracht, Christiaan Schmidt nog kasteel Yrst bewoonde, althans pachter was. Hij moest
dus vertrekken en als zijn schuren en bergingen niet voor 1 november waren afgebroken, dat dan
Jan Meuleman en zijn vrouw ook eigenaar van deze spullen zou worden.
In 1857 moet het gebouw er nog gestaan hebben, want het landhuis met de landerijen worden in
dat jaar beschreven in de Zwolsche Courant. Wanneer en door wie het landhuis is gesloopt, is niet duidelijk.

Helaas heeft Jan Meuleman niet lang kunnen genieten van zijn aankoop. Op 1 oktober 1813 overlijdt hij
en het drama is helemaal kompleet, als hun 20 jarige zoon de begrafenis niet eens kan bijwonen,
daar hij op 4 oktober 1813 in dienst moest treden van het Keizerlijke leger van Napoleon.
Zijn zoon is nooit teruggekeerd uit het leger van Napoleon.
De burgemeester van Raalte, Adriaan Koek bericht zijn collega van Zalk, dat Hermanus (12-7-1793) zich
moet melden voor de dienst onder Napoleon. Dit bericht moest eigenlijk toen gestuurd worden aan zijn
collega van de Gemeente Hattem, want Yrst ligt niet in de gemeente Zalk, maar Hattem.

De huidige boerderij Ierst staat op de fundering van een stal- of koetsgebouw dat bij het huis hoorde.

Archeologisch onderzoek naar de fundamenten van dit gebouw, kan inzicht verschaffen
in de ouderdom en de oudste fase van het landhuis.
Het is de vraag of de eerste historische vermelding correct is en of het huis is begonnen als
boerderij, een versterkt landhuis of als kasteel.

(De boeren op de "Heerlijkheid", hebben rond 1815 zwaar geleden door veel misoogsten en nat weer.
De kranten in die tijd schreven dit toe aan de uitbarsting van de vulkaan Tambora, op het eiland Soembawa
in 1815. Napoleon, zegt men, heeft om die reden de slag bij Waterloo verloren.)

    Een tijdschema van het geslacht Buckhorst te Yrst.

                                                                     807                               We ontmoeten dan een zekere Bochurssi (motte kasteel)
                                                                   1133                  Godefried I (1132-1141) en Theodorik van Bochorst (zoons van Bernhardus 1093-1131)
                                                                                                            Ze getuigen voor Rudolph van Steinforth (klooster te Lette)
                                                                   1145                  De broers Theodericus I (1131-1169) en Werenboldus II (1132-1176) de Bockeshorst  
                                                                                 1150                  Splitsing van de familie in een Duitse tak "Von Gemen" en een Overijsselsche tak "Bockhorst"
                                                                   1165                   Getuigen voor Bisschop Godefried van Rhenen
                                                                                1213                   Diederik II en Henric van Bukhorst zijn getrouwe lieden van Bischop Otto I (vrij van erfrecht)
                                                                   1223                  Ridder Gerhard van Bukhorst (leenman van graaf van Gelder) Opstand bij kasteel Voorst.
                                                                                             In 1224 verwoesting kasteel Voorst en kasteel bij Yrst in brand gestoken (Toren blijft behouden)
                                                                   1227                  Slag bij Ane. Theodericus (Diederik) van Bochorst en zoon (Gerhard) sneuvelen.
                                                                   1233                  Giselbert I van Bukhorst is bij de inwijding van klooster Marienberg (Zwartewatersklooster).
                                                                   1261                  De grensafbakening tussen het graafschap Gelre en het Sticht (Utrecht) blijft een twistpunt.
                                                                   1263                  Giselbert I van Bukhorst leenheer van kasteel Coevorden (bisschop Hendrik van Vianden).
                                                                   1266                  We komen Giselbert I voor het laatst tegen in een oorkonde (14-8-1266).
                                                                   1275                  14-1-1275 Willem I van Bukhorst is bij het verlenen van stadsrechten aan Genemuiden (bisschop van Nassau).
                                                                   1277                  Willem I en Gerard van Bukhorst verkopen helft van hun langoed aan het St. Odulfsklooster te Stavoren.
                                                                                             24-8-1277 op 22-9-1277 vindt de overdracht plaats. Uitgezonderd de hoektoren van Yrst.
                                                                   1278                  Er wordt een nieuw kasteel gebouwd bij Zalk ten Noorden van de "Geldersche Kolk" (gedeelte Sticht - Overijssel).
                                                                                           
                           

====================================
Dan nu de geschiedenis van havezate Buckhorst.

                        Zilver en zwarte leeuw
                    Grafzerk Johan Sloet (1610) en zijn vrouw Florentina van Buckhorst (1612)                         op zilver een zwarte leeuw en boven op het                                   
                                                                      in de St,-Nicolaaskerk te Vollenhove                                                         helmteken een zittende gehoornde zwarte bok.                               
                                      
                                                                                       en de dekkleden waren zwart - zilver.

  Met alles wat u over het kasteel, de havezate en de familie Buckhorst leest, moet u beseffen, dat in die tijd
alles draaide om de familie (huwelijkspechtigheden), het bezit, eer en status (droom naar macht),
van God ontvangen is "God, eer en eigen gewin" met daarbij het kasteel als wapen.

De havezate Buckhorst, zoals we die in de huidige tijd kennen, begint in feite bij de oorkonde van 1 November 1277,
waarin Willem I met zijn broer Gerard verklaart, dat ze op 24 Augustus de helft van hun goederen te Zalk
 plus de helft van hun aanspraken, die ze in Mastenbroek bezaten, hebben verkocht aan het St. Odulfsklooster te Stavoren,
met uitzondering van Hollanderakkers en Kamperveen.  Op 22 September 1277 heeft daarop de levering plaats gevonden.

Het restant van het kasteel te Yrst (een motte-kasteel met versterkte toren)
viel daarbij dus buiten de verkoop.
(Raver, a.w., II p. 194; Sloet, Ob. II no. 990)
(Het klooster in Stavoren had namelijk helemaal geen belangstelling voor een kasteeltoren te Yrst.)

Kort daarna of al rond deze periode is de familie Buckhorst reeds begonnen, op de andere helft van het grondgebied,
 welke hun eigendom bleef, een nieuw kasteel te stichten. Niet alleen voor bewoning, maar ook ter verdediging, zoals
dat in die riddertijd een noodzakelijk vereiste was.
Het toen verrezen gebouw dateert dus van na
1278 en zal hetzelfde vierkante kasteel met kantelen
 en met een "weergang" zijn geweest, dat tot 8 september 1840
nog heeft bestaan.

Wat vertelt de geschiedenis ons over deze periode, die in de literatuur mondjes maat beschreven wordt,
doch voor de geschiedenis van kasteel Buckhorst erg belangrijk is geweest.

Ik schets u deze historie, zoals die in verdragen is terug te vinden en
waarom de familie Buckhorst
een nieuw kasteel ging bouwen in "Het Sticht" (Overijssel). We moeten onze aandacht dan richten
 op de activiteiten van Gijsbert I van Bukhorst in het midden van de 13e eeuw.
Hij begaat namelijk dezelfde "fout" als zijn vader Diederick II. Gijsbert bemoeit zich namelijk ook met de
conflicten die er zijn tussen de bisschop van Utrecht en de graaf van Gelre.

Waarschijnlijk is dit te verklaren door de Geldersche afstamming van zijn moeder (Bronckhorst)
en de herinnering aan de lotgevallen van zijn vader.
Gijsbert was in zijn tijd een man van aanzien: in 1244 droeg hij de titel van "dapifer"
naast
de "pincerna" Steven van Beusichem.

 (
Zijn vader komt overigens om bij de slag van Ane, samen met een broer van Gijsbert I https://www.necoma.nl/SBA01.html).

In politiek opzicht probeerde de kasteelheer een tijdlang tussen de beide landsheren door te laveren.
Dat Gijsbert op een gegeven moment de zijde van de Geldersen had gekozen,
wordt hem noodlottig en de "Stichtse troepen",  bezetten zijn kasteel te Yrst en
Gijsbert verliest tijdelijk het beheer
over al zijn goederen en de Heerlijkheid.
Op 25 juli 1261 krijgt hij op grond van een verdrag tussen de bisschop en de graaf, zijn
spullen weer terug.
 We lezen in het verdrag:
"Item dominus Ghyselbertus de Bukhorst restituetur in possessionem bonorum, de quibus eiectus est, sicut fuit ante
iudicationem, que
dicitur ennynge, nec episcopus oirvet eum nisi secundum quod exigeret, ordo iuris."

Hierin wordt beschreven, de grensregeling tussen "Het Sticht" en "Gelre".

Bij de akte van 31 maart 1261, komt namelijk het stuk "broekland" bij Yrst, dat "Vene" wordt genoemd,
ter sprake. Daar waar het Bisdom Utrecht (Het Sticht) en de Graafschap (Gelre) aan elkaar grenzen,
wordt bepaald, dat 4 arbiters, te weten de proosten van Oudmunten en Tiel, als door de bisschop en
de graaf aangewezen heren Altena en Van Born, de definitieve grenslijn zullen gaan vaststellen.

Overigens was de onenigheid over deze grens ook al eens in de 12e eeuw geregeld.
Doch de afbakening toen, bleef de gemoederen bezig houden, want pas in september 1377
regelt bisschop Arnold van Hoorn het nog eens definitief en voor altijd.
 Er werd toen een rechte scheidslijn vastgesteld. Thans is dat nu de "Geldersche Gracht".

Door al dit gedoe, besloot de familie om de havezate te verplaasten, althans het kasteel en wel naar

"Het Sticht", wat definitieve vormen kreeg, na de verkoop van het gedeelte in Gelre,
 aan de monniken van Stavoren
en zijn toen zelf in 1278 een nieuw kasteel gaan bouwen
 in het gebied wat tot Overijssel ging behoren.


 Dit conflict is misschien de reden, waarom de familie Buckhorst zich in die tijd heeft weten
te handhaven. Dit in tegenstelling tot de heren "Van Voorst" en "Van Putten".

De eerste moest het onderspit delven tegen de Stichtse Bisschop en Van Putten werd vernietigd
door de stad Kampen (en dus niet door de bisschop, wat men hier en daar ook wel eens leest).
Opmerkelijk is hierbij ook, dat de Buckhorster heren tot plm. 1795 buitenburgers
  van Kampen bleven. Al verschilden zij daarover in de achttiende eeuw een aantal malen
danig met de stad Kampen van mening.

Al het voorgaande, wordt prachtig omschreven in een ingezonden artikel,
van het "Nieuw Nederlandsch Magazijn" uit 1857 (G.H.W.)

"Op den linker IJsseloever, een klein uur beneden het grijze Hattem, ligt, te midden van vruchtbare
graanvelden en welige weiden, eene buurtschap, den Geldersche dijk, met 46 huizen, welker be-
woners in akkerbouw en veeteelt een genoegzaam bestaan vinden. Nevens deze buurtschap verhief zich
in het laatst der voorgaande of het begin dezer eeuw een vierkante toren, welks muurwerk zijne herkomst
uit de middeleeuwen aanduidde en bestemd was zoowel tot verblijfplaats der Heere van Zalk en Vekaten
als tot afwering van vijandelijk geweld. Thans is hij door de vreedzame woning eens landman vervangen.
    Die toren was het overblijfsel van het in 1223, verwoeste hoofdslot der heeren van Bukhorst, die
leen- en dienstmannen hadden, en regt van jagt in den geheelen omtrek en de visscherij in den IJssel bezaten.
      Deze weinig beteekenende buurtschap is het overblijfsel der halve bezittingen van de heeren van Buk-
horst, die, in het jaar 1277, deze helft, op Geldersch of Veluwsch grondgebied gelegen, verkochten aan den
abt van het Sint-Odulphus klooster te Stavoren, die naar den regel van Sint-Benedictus leefde en overeen-
komstig den geest des tijds, zijne kloostergoederen zocht uit te breiden, waardoor hij tevens de Bene-
dictijner orde meer algemeen wenschte in te voeren.

       Het is welligt niet van belang ontbloot, dat men
kennis bekome van de geschiedenis van dezen grond,
waartoe wij het volgende willen mededeelen.

In de 13e eeuw waren de heeren van Bukhorst eigenaars der ridderhofstede en de gronden onder
de heerlijkheid Sandlicke, of Zalk en Vekaten, met eenige waardschappen in Mastenbroek. Deze ridder-
hofstede of burg stond toen op den Veluwschen grond, ten zuiden van de Geldersche-Kolk en werd,
na eene belegering van den 34e bisschop van Utrecht, Otto van der Lippe, verwoest, waarbij alleen
de groote vierkante toren van het Ierste of Eerste huis van Bukhorst staan bleef. Daarna verkochten
Willem en Gerhard, kasteleins van het kasteel, in het jaar 1277, aan den Abt van het sint-Odulphus
klooster, te Stavoren, ten behoeve van dat klooster, de helft hunner goederen, met het overblijfsel van
het kasteel, de halve visscherij in den Yssel en een gedeelte van hunne waardschap in Mastenbroek,
voor 350 talenten of ponden gebruikelijke munt, behoudende echter den wereldlijken regtsdwang
voor zich en hunne erfgenamen met uitzondering van de moerassen, genaamd Hollanderbroek (Olde-
broek), Kamperveen enz. .......................... Na aldus de helft hunner landgoederen op Gel-
dersch grondgebied met het overschot der ridderhofstede verkocht te hebben, lieten de heeren Willem
en Gerard kort daarna in 1278-1280, op den grond der andere helft, onder Over-Yssel gele-
gen, die hun eigendom bleef, een nieuw vierkant kasteel bouwen, dat den naam van Bukhorst ont-
ving en niet slechts ter woning, maar ook ter verdediging moest dienen, zoo als dit in dien riddertijd
noodzakelijk geacht werd, waardoor ter onderscheiding der beide huizen aan het Eerste huis, de
naam Ierst, en aan dit tweede nieuw gebouwde dien van Bukhorst gegeven werd. ........enz...enz..".


Het was gebruikelijk in die tijd, dat zulke overdrachten in het openbaar gebeurden.
Zo ook deze verkoop. Op het kerkhof van Zalk, vond het e.e.a. plaats. Rechter Engelbrecht
met zijn witte staf en daarmee een zekere waardigheid uitstralend en bij een stralende zon,
kwam samen met de partijen en getuigen deze belangrijke overdracht verordenen en bekrachtigen.

Vanuit hun nieuw optrekje, kasteel Bukhorst, komen we Gerard tegen op 22-4-1295, omdat hij
dan toegeeft, dat hij van het klooster Nieukloester 70 pond heeft ontvangen, voor de door hem
verkochte goederen in Leeuwen in de Betuwe. Wilhelmus te Puflic heeft toen borg voor hem gestaan.

Hoe gaat het verder bij familie Buckhorst.

We waren gebleven bij Gijsbert (Giselbertus) die we nog tegenkomen op 14 augustus 1266 in een oorkonde.
Zijn zoon Willem I ontmoeten we dan in het stadsrecht van Genemuiden op 14 januari 1275.
 Deze Willem I wordt ook nog in 2 andere oorkonden genoemd van 1276 en 1277.
Die van 1 november 1277 is de belangrijkste, vanwege de verkoop van hun goederen te Zalk,
wat we eerder in dit stuk reeds hebben beschreven
De zoon van Willem I, Gijsbert II schonk in 1289 aan de Utrechtsche Balie het collatie-recht van de kerk te Eelde
.
De broer van Willem I, Walter (Wolter van Bukhorst) zou toen toetreden tot die orde in Eelde.

Heer Gijsbert II (de  zoon van Willem I) liet by Vrouwe Femme (Euphemia), zijne echtgenote, twee zonen na,
Willem II (<1305 - 1336) en Gijsbert III (<1306 - >1345)

De rest volgt t.z.t.

Ruim 50 jaar later (1391), bouwt een nazaat Johan een nieuw gedeelte aan het kasteel van 1280.
Echter de levensomstandigheden waren toen zo verandert, dat bisschop Florens en de omliggende
steden, de ridders uit die tijd bouwrestricties konden opleggen, waaraan een nieuw kasteel moest voldoen.
Johan II (1341-1418) kreeg een omschrijving, waar hij zich aan moest houden bij de bouw
van het nieuwe gedeelte van het kasteel. Zo moesten de muren b.v. hooguit
twee stenen dik zijn en mocht het geen verdedigings kenmerken krijgen. Het herenhuis werd tegen
de westzijde van het toenmalige vierkante kasteel gebouwd en kreeg een centrale toegang vanaf
het voorplein via een brede opgang. De hoge ramen, de trapgevel en de overige ornamenten, droegen
duidelijk kenmerken van een latere bouwstijl en had dus duidelijk geen oorlogzuchtigs aanzien.

Ergens staat over dit onderwerp geschreven:
"Johan van Buchorst verkeerde in goede omstandigheden, en verlangde het oude kasteel, dat hem
 te klein was,
te vertimmeren en te vergrooten. Maar wederom ook waren de dagen voorbij,
 waarin een Edelman zulks deed naar eigen verkiezing en goeddunken.
De kasteelen werden zoowel door de Landsvorsten als door de steden meer en meer beschouwd
  als roofnesten, wier bewoners slechts roovers of jagers waren, die hengsten en honden bevoorrechtten,
 en de arme boeren onderdrukten; die de geringste beleediging met brand en plondering vergolden
 en de geroofde buit naar hun verblijf sleepten, achter welks muren en grachten zy een veilige schuilplaats
vonden, Heer Johan, willens of onwillens, moest er zich mede aan onderwerpen.
De opbouw en vergrooting van zijn kasteel werd hem toegestaan, maar – naar een „scampioen’’ of bestek,
 dat hem voorschreef om geen dikker dan twee steens muren op te halen; tevens werd hem de plechtige belofte
afgevergd, dat hy den Bisschop, diens Sticht, of de steden van Salland uit dat kasteel nimmer
 „mit rove, mit brande of geweltlyken saken’’ beschadigen zou."De stamboom van het Geslacht "Van Buckhorst"Zie ook deze site van de stamvader van de fam. Buckhorst

 "Parenteel van Bernardus van Buckhorst van Gemen".

De volgende eigenaren zijn daarna trotse bezitter geweest van het Kasteel Buckhorst en de havezate

1587 –1612 Florentina van Buckhorst (trouwt met een Johan Sloet)

1612 -1649 dochter van Flerentina Mechtelt Sloet (trouwt met een Borchard van Oer)
1650- 1672 zoon van Mechtelt Lambert Bernhard van Oer (daarna via de zoon van oudste zuster Florentina Agnes, naar Zeino)
1672-1675 Zeino Arnold van Welvelde (verkocht het door in 1675 aan broer Borchard Joost)
1675-1710 Borchard Joost van Welvelde (daarna naar zijn zoon Joan uit 1e huwelijk )
1710-1717 Joan van Welvelde tot Buckhorst (is jong gestorven en zijn neef Lambert verkrijgt het)
1718-1733
Lambert Joost van Hambroeck tot den Arendshorst (verkoopt het weer aan Johan)
1733-1750 Johan Seger (Zeger) van Welvelde (Na zijn overlijden in 1750, naar zijn broer Zeino Arend)
1751-1757
Zeino Arend van Welvelde (Na zijn dood in 1757, wordt zijn oomzegger Willem Bentinck (1721-1784) heer van Zalk.
1757- 1764
Willem Bentinck (werd in 1757 met de Heerlijkheid beleend.
1764-1778
Seyno (Zeino) Arend Bentinck (Hij koopt de Heerlijkheid van Willem Bentinck zijn neef)
1778-1779
Anna Bentinck (werd op 19 september 1778 beleend met de Heerlijkheid Buckhorst..
5 maanden later op 13-2-1779 verkocht het echtpaar het aan Berend Hendrik Bentinck (1753-1830).

1
779-1830 Berend Hendrik Bentinck tot Buckhorst (na zijn overlijden in 1830 verkrijgt J.H.C. B. het kasteel)
1830-1839 Jan Hendrick Coninck Bentinck (Overlijdt kinderloos en geen testament.)
1840-1857 Rudolf Floris Carel baron Bentinck tot Buckhorst tot Yrst. (1785-1857)
1857-1870 Hendrik Bentinck (koopt e.e.a. voorlopig tbv minderjarige kinderen van Berend Willem Bentinck)
1870-1921
Rudolph Floris Carel baron Bentinck tot Buckhorst (1847-1921)
1921-1961
Maximiliaan Robert baron Bentinck tot Buckhorst (1882-1961) Huize Beerze
1961-1991
mr. Constant Adolph baron Bentinck tot Buckhorst (1907-1991)

1991-2019 Berend Willem Bentinck tot Buckhorst (verkrijgt het legaat )
(Talrijke pogingen om van kasteel Buckhorst weer iets moois te maken mislukken jammerlijk)

2019 – Projectontwikkelaar  JUNCO
(Het 'sympathieke' bedrijf kan blijkbaar van een luchtkasteel weer een echt object maken. Dat staat tenminste op hun website.)

en dan toch:
2020 – De boerderij op het terrein van Buckhorst wordt gekraakt.De rest van dit verhaal over "Buckhorst" komt t.z.t.


Bijzondere verhalen over het kasteel en de familie Buckhorst zullen t.z.t.
 hier verteld worden.Een kort overzicht van de
Geraadpleegde literatuur

boekenwurm

                                        - "Aan de monding van de IJssel"                                                              - J.A. Paasman
                                        - "Geschiedenis van de Heerlijkheid Zalk en Veekaten"                            - Mr. G.J. Ter Kuile
                                        - "Merkwaardige Kasteelen in Nederland"                                                 - Mr. J. van Lennep & W.J. Hofdijk 1857

                                        - "Representatie in het Overijsselsche Erfrecht v.v. 15e Eeuw"            - Mr. G.J. Ter Kuile Jr.
                                                 - "Overijsselsche Gedenkstukken met Bylaagen"                                      - Mr. J.W. Racer 1782
                                                 - "Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren 1849"                     - J. de Lange
                                                 - "Historische Kamper Kronijk"                                                             - E. Moulin 1839
                                                 - "E. Moulin's bezoek aan het kasteel Buckhorst bij Zalk (in 1840)  - P.J. Meij
                                        - "Het Huisarchief Buckhorst"                                                                - J.W. Schaap
                                        - "Buckhorst en de Bentincks (Nieuwsbrief)                                       - J.U. Bentinck van Schoonheten 2004
                                        - "Berend Hendrik Bentinck tot Buckhorst (1753-1830)"                     - W. Hoogeland
                                        - "De Buckhorster Lenen"                                                                   - W. Hoogeland
                                        - "Parenteel van Bernardus van Buckhorst van Gemen"                      - www.dorpshistorie.nl
                                        - "Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Ontstaan v. Yrst)      - A. v.d. Aa 1851
                                        - "Willem van Haersolte tot Yrst"                                                           - J. Streng
                                        - "In Dienst. Twee Eeuwen Domestieken bij de fam. van Haerolte"      - J. Streng 2001
                                        - "Hermannus Meuleman, soldaat onder Napoleon"                              - A.G.M Heijmerikx (Salland regionaal 2007)
                                        - "Van het Kasteel Buckhorst te Zalk rest alleen nog het grachtenprofiel" - Reformatorisch Dagblad 25-3-1987 J. Dekker

                                                - "Adelijke vriendenboekjes: de sociale media van de gouden Eeuw"     - De Volkskrant 12-6-2017 F. Bossema
                                                  - "Hedendaagsche HISTORIE ...Verenigde Nederlanden ..Overijssel"    - V. van der PLaats 1801
                                                  - "Het kasteel Buckhorst te Zalk"                                                       - De Stadskazerne 29-9-2014
                                         - "Langs een Deel der IJsselboorden - De Bukhorsten te Zalk"             - Elburger Courant 7-6- 1940

                                                 - "Archeologisch Monumentenzorg in 2010 - Buckhorst"                     - Alexander Jager
                                         - "Cultuurhistorische Inv. en waardestelling Zalk en Landelijk geb."      - Flexus AWC - 4.2 Het huis Buckhorst
                                         - "St. Nicolaaskerk in Zalk"                                                               - J. Beelen 2000
                                         - "'T Zalker-Bosch".                                                                            - De Levende Natuur 1899
                                         - "Het Zalkerbos: niet uitgeroeid maar uitgebreid !                               - T. Lodder
                                         - "De Gem. Zalk, in Overijssel, zeden en gebruiken harer inwoners"     - G.H.W.
                                         - "Van Buchorst/Buckhorst (onder constructie)"                                      - R. Blancke
                                         - "De Bezittingen van het St. Odulfsklooster te Zalk"


Mijn boekwerkjes in de boekenkast

Mijn boekwerkjes over Buckhorst in mijn boekenkast.


Een overzicht van de vergeefse pogingen om het kasteelterrein in ere te herstellen:


1973 - Bodemvondsten gedaan van o.a. kloostermoppen en fragmenten Bentheimer zandsteen ivm vernieuwing van een boerderij.
1988 - Bouwput van een nieuwe stal. Er worden kammen e.d. gevonden  (ROB)
Maar ook speelgoed, munten, aardewerken een vloertegel en zoologische resten.
1994 - Nieuw Kamper Dagblad   IJsselmuidenaren willen havezathe Buckhorst herbouwen (22-1-1994)
Op 28-4-1994 wordt er een commitee opgericht voor de herbouw van Buckhorst.
Geschatte kosten 20 miljoen gulden.
Het Comite "Herbouw Buckhorst" bestond uit de heren:
A.K. Versteeg (oud directeur gemeentewerken IJsselmuiden)
M.M. Markusse (burgemeester)
W.M. Karel (bankdirecteur)
J. Beelen (conrector)
J.W. van de Wetering (bedrijfsdirecteur)
Architectenbureau Klaas van den Berg (maakt schetsontwerpen).
Op dinsdag 1 maart 1994 volgde er een voorlichting aan de inwoners van Zalk in "De Hoge Brink".
en dan ..... 2 jaar later lezen we dit:
1996 - IJsselmuiden niet serieus genoeg voor herstel Havezathe Buckhorst (29-7-1996)
De gemeente IJsselmuiden gaat niet serieus genoeg om met het historisch monument kasteel Buckhorst in Zalk.
Dat schrijft de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in een brief aan de gemeente.
(artikel in het Reformatorisch Dagblad)
2007 - De Stentor komt met een bericht "Landgoed Buckhorst" wordt aangepakt. (08-08-2007)
10 augustus 2007 RTL-Oost meldt " Landgoed Buckhorst wordt opgeknapt ".  (zie YouTube filmpje)
( We zien in het filmpje de heer A.J. Mensema een uitleg geven over de locatie Buckhorst.)
2007 - Reformatorisch Dagblad "Onderzoek naar herstel landgoed Buckhorst".(link)
Verdrag van Malta "Wet op de archelogische Monumentenzorg"
Archelogisch erfgoed in de bodem moet beschermd blijven, d.w.z.
dat de aanwezige resten in de grond intact moeten blijven.
2008 - Er wordt een Projectgroep ingesteld waarin de gem. Kampen en de provincie Overijssel zitting nemen.
De grachten moeten weer zichtbaar gemaakt worden. (6-9-2008).
De Stentor meldt in een bericht, "De slotgrachten moeten weer open" (Peter Bos vd gem. Kampen)
Op 13-8-2008 meldt de Stentor: "Weer onderzoek Buckhorst".
"Het gaat de goede kant op met de ontwikkeling
van het landgoed Buckhorst in Zalk"
Er wordt geschreven: "Ter voorbereiding van eventuele wederopbouw van de havezate,
wordt gekeken of de ondergrond stevig genoeg is voor heiwerkzaamheden".
2009 - Er verschijnt een herziene versie van Nationaal Landschap IJSSELDELTA (2006-2013)
Hierin wordt gemeld, dat het terrein van Buckhorst een archeologisch monument is.
De locatie heeft een zeer bijzonder Landschappelijk Cultuur Historische waarde.
Er is een overleg geweest met de Rijksdienst voor Culturreel Erfgoed.
Een projectteam heeft toen een ontwerpopgave vastgesteld met uitgangspunten.
Ook dit is allemaal uiteindelijk onder in een bureaula verdwenen. Zie ook bij 2011.
2010Bureau RAAP verricht onderzoek met een grondradar, resultaat, de funderingen bestaan nog !!
Er worden o.a. scherven gevonden. (23-6-2010)
2011 - Er wordt een prijsvraag (link) (door de Projectteam van 2008 uitgeschreven) voor een terreinontwerp.
De Stentor meldt op 2-3-2011 "Betonplaat over de fundering"
(Dit idee komt van B.W. baron Bentinck tot Buckhorst).
In het weekblad "De Brug"lezen we op 2-3-2011 "15.000 Euro voor onderzoek Landgoed Buckhorst.
B. en W. van de gemeente Kampen stuurt een "Informatienota" naar de raad met als
onderwerp: Landgoedontwikkeling Buckhorst ( 30-8-2011)
(Het betreft een visieschets die ontwikkeld is voor landschap en architectuur van het landgoed Buckhorst).
Op 20-8-2011 komt er een Opinienota met scenario's voor wonen, educatie, zorg en horica.
(In samenspraak met de Vereniging Dorpsbelangen Zalk zal er een nieuwsbrief verschijnen...resultaat ?).
2012 - Bureau RAAP komt nog eens in beeld. over beschikbaarheid en aanwezigheid -bodemrestanten-.
Deze moeten beschermd blijven, zie 2007.
2013 -  NOORDERSTAETE (link) laat een ronkende verkoopfolder maken van het gebied Buckhorst.
2015 -  Dorpsbelangen Zalk plaatsen een INFO-bord (met 1200 Euro steun vh Nationaal Landschap)
2017 - Vandalisme, bord is weggehaald.
2019 -  Projectontwikkelaar JUNCO komt in beeld. Terrein is verkocht door B.W. baron Bentinck tot Buckhorst
Dorpsbelangen Zalk gaan informeren bij projectontwikkelaar JUNCO wat ze van plan zijn met het landgoed. (link)
en dan.........
2020 -  Krakers nemen bezit van de boerderij en het boerenerf op locatie Buckhorst.
Men zegt er nu een kerkgemeenschap gesticht te hebben "De Heilige kerk van Ka'bael".
(De kerkdiensten vinden plaats midden in de nacht).
2020 (april) Er worden 3 granaten uit de 2e Wereldoorlog gevonden, nabij de parkeerplaats op de Zalkerdijk bij Buckhorst.


                                  

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed.
De gegevens zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen,
(publicaties, archieven en internet).
Desondanks kunnen er best fouten in voorkomen.
Constateert u fouten en/of hebt u vragen, correcties, aanvullingen ..
of wilt u b.v. foto's van de site gebruiken (c)
geef dit dan a.u.b. even aan mij door via het onderstaand E-mail adres.

Mijn motto in deze is: "2 weten meer dan 1".

Free only for personal and non-commercial use.

Copyright 2019-2021 All Right Reserved.
T.R.P. van Grijfland 17-04-2021
Zwolle / Albufeira

p.van.grijfland at gmail dot comQR-code van de Site